Polityka prywatności i RODO

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez sklep internetowy Leaflo.pl należący do Koktajlove Piotr Wilczyński, NIP 752-139-89-02, REGON 364242860 (zwanego dalej „Sprzedawcą”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolejowej 47/108 01-210, info@leaflo.pl tel: +48 798 252 257.

e-Sklep dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności Klientów i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania ze strony internetowej www.leaflo.pl i dokonywania zakupów w ramach e-Sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

JAKIE DANE ZBIERA e-SKLEP W SPOSÓB AUTOMATYCZNY PRZY KORZYSTANIU ZE STRONY INTERNETOWEJ LEAFLO.PL?

1. e-Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z e-Sklepu. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez e-Sklep i przechowywane na komputerze Klienta zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta z e-Sklepu. Wykorzystywane przez e-Sklep pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Klienta z e-Sklepu i służą do przechowywania informacji takich jak jego hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z e-Sklepu.

2. e-Sklep wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:
– pomocy przy ponownym logowaniu do e-Sklepu,
– wyświetlaniu w e-Sklepie produktów, jakie były oglądane przez Klienta podczas poprzedniej wizyty w e-Sklepie
– kampanii promocyjnych dla Klientów, którzy odwiedzili e-Sklep.

3. W każdym wypadku Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem danej przeglądarki.

4. Obok plików cookies e-Sklep może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP Klienta, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której Klient wszedł na stronę internetową e-Sklepu.

5. Niektóre podstrony w ramach e-Sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników e-Sklepu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Klienta danymi osobowymi.

JAKIE DANE ZBIERA e-SKLEP PRZY REJESTRACJI I DOKONYWANIA ZAKUPÓW?

1. e-Sklep będzie od Klienta zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem odpowiedniego formularza oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji:
a) nazwa użytkownika (login) i nazwa wyświetlana
b) hasło do rejestracji w e-Sklepie
c) nazwisko i imię,
d) adres,
e) adres dostarczenia przesyłki, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
f) adres poczty elektronicznej,
g) numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego.

2. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania zakupu w e-Sklepie.

3. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga zgody Klienta i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że Klient nie musi podawać tych danych, jeżeli nie chce korzystać z wskazanych powyżej możliwości.

4. Każdy Klient ma prawo
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
c) prawo do przenoszenia danych,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Może tego dokonać po zalogowaniu się na swoje konto w e-Sklepie lub kontaktując się z nami poprzez formularz w sekcji „Kontakt”, adres e-mail: info@leaflo.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 693 828 686.

NEWSLETTER e-SKLEPU

1. Subskrypcja newslettera umożliwia cykliczne otrzymywanie informacji o nowościach, konkursach i promocjach. Te materiały reklamowo – promocyjne wysyłamy do danego Klienta jedynie, gdy wyraził jednoznaczna zgodę na wysyłkę materiałów promocyjnych.

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI

1. W celu realizacji umowy e-Sklep może udostępniać zebrane od Klienta dane do następujących podmiotów: Poczta Polska, firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

2. W przypadku Klientów spoza terenu Rzeczpospolitej Polski, e-Sklep może udostępniać jego dane do naszego przedstawiciela handlowego na terenie kraju, z którego pochodzi dany Klient. Dane te przekazywane są w celu realizacji zamówienia na terenie danego kraju.

3. W przypadku, gdy Klient chce cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o kontakt z nami poprzez formularz w sekcji „Kontakt”, adres e-mail info@leaflo.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 693 828 686.

4. Ponadto, podane przez Klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

ŚRODKI TECHNICZNE I ZOBOWIĄZANIA KLIENTA

1. e-Sklep dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klientów i ochronić je przed działaniami osób trzecich. e-Sklep posiada zabezpieczenia serwerów, połączeń i strony internetowej w celu ochrony danych Klientów.

2. Wszystkie połączenia związane z rejestracją Klienta w e-Sklepie, podawaniem swoich danych lub wykonywaniem płatności elektronicznych, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

3. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli nasi Klienci także sami nie zachowają zasad bezpieczeństwa.
a)    W szczególności Klient powinien zachować w poufności swój login i hasło do e-Sklepu i nie udostępniać ich osobom trzecim. Warto pamiętać, że e-Sklep internetowy nie będzie zwracał się do Klienta o podanie loginu i hasła, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania do e-Sklepu.
b)    W celu uniemożliwienia korzystania z konta Klienta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z e-Sklepu, zwłaszcza gdy logowanie ma miejsce na komputerze do którego ma dostęp wielu użytkowników.
c)    Zalecane jest także używanie bezpiecznego hasła, które: nie jest powtórzeniem loginu lub imienia, nazwiska Klienta; złożone jest z dużych i małych liter, a także cyfr.

W JAKI SPOSÓB KLIENT MOŻE KORZYSTAĆ Z PRZYSŁUGUJĄCYCH MU PRAW?

1. Każdy Klient ma możliwość podglądu i edycji swoich danych, w każdym czasie, po zalogowaniu się do e-Sklepu  z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy Klient zapomni swojego hasła lub wystąpią inne problemy z logowaniem, prosimy o kontakt z nami poprzez formularz w sekcji „Kontakt”, adres e-mail info@leaflo.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 693 828 686.

2. Każdy Klient ma prawo
•    żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
•    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
•    prawo do przenoszenia danych,
•    wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Może tego dokonać po zalogowaniu się na swoje konto w e-Sklepie lub kontaktując się z nami poprzez formularz w sekcji „Kontakt”, adres e-mail: info@leaflo.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 693 828 686.

INNE STRONY INTERNETOWE

1. W ramach strony internetowej www.leaflo.pl występują linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od strony internetowej www.leaflo.pl  i nie są w żaden sposób nadzorowane przez e-Sklep. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. e-Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

PYTANIA I ZASTRZEŻENIA

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony prywatności naszych Klientów, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać przez poprzez formularz w sekcji „Kontakt”, adres e-mail info@leaflo.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 693 828 686.